• Izaberite jezik:

Učlanjeje i članarina


Učlanjenje

- Potpisana pristupnica - Dve slike - Sportski CV - Fotokopija dozvole za rad - Plaćena godišnja članarina

Preuzmite pristupnicu

Članarina

- 12 000 RSD, Treneri na radu u inostranstvu i treneri pod ugovorom sa VSS - 8 000 RSD, Treneri Prvih timova Super lige ,Prve A i Prve B lige - 5 000 RSD, Treneri Druge lige i treneri mlađih selekcija - 1000 treneri bez angažmana Napomena: članarina se može platiti u šest rada do 01.08. tekuće godine.

Žiro računi:
160000000049550683 (Dinarski račun)
0052800005450 (Devizni račun)

Online pristupnica