• Izaberite jezik:

Učlanjeje i članarina


Učlanjenje

  • Potpisana pristupnica
  • Dve slike
  • Sportski CV
  • Fotokopija dozvole za rad
  • Plaćena godišnja članarina

Preuzmite pristupnicu

Članarina

  • 1.000 RSD - Treneri bez angažmana;
  • 3.000 RSD - Treneri angažovani u Srbiji;
  • 6.000 RSD - Treneri na radu u inostranstvu i treneri nacionalnih selekcija.

Žiro računi:
160000000049550683 (Dinarski račun)
0052800005450 (Devizni račun)

Online pristupnica