• Izaberite jezik:

Učlanjeje i članarina


Učlanjenje

  • Potpisana pristupnica
  • Dve slike
  • Sportski CV
  • Fotokopija dozvole za rad
  • Plaćena godišnja članarina

Preuzmite pristupnicu

Članarina

  • 12 000 RSD, Treneri na radu u inostranstvu i treneri pod ugovorom sa VSS
  • 8 000 RSD, Treneri Prvih timova Super lige ,Prve A i Prve B lige
  • 5 000 RSD, Treneri Druge lige i treneri mlađih selekcija
  • 1000 treneri bez angažmana Napomena: članarina se može platiti u šest rada do 01.08. tekuće godine.

Žiro računi:
160000000049550683 (Dinarski račun)
0052800005450 (Devizni račun)

Online pristupnica