Poziv za Skupštinu VSS – 11.06.2018.

Share this post on:

Poštovani,

Na osnovu člana 27. Statuta Udruženja vaterpolo trenera sazivam II redovnu Skupštinu za ponedeljak 11.6.2018. godine u Beogradu (Svečani salon Vaterpolo saveza Srbije, Smetanina 2 11040 Beograd), sa početkom u 12:30 časova sa sledećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

  1. Izbor radnog tela skupstine( zapisnicar i dva overivaca zapisnika)
  2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice
  3. Finansijski izvestaj za 2017. godinu
  4. Plan aktivnosti za naredni period
  5. Izbor podpredsednika i proširenje UO udruženja
  6. Potpisivanje sporazuma o saradnji sa WWPCA
  7. Donošenje odluke o zahtevu za učlanjenje Udruženja u Vaterpolo savez Srbije
  8. Tekuća pitanja
  • status vaterpolo trenera
  • organizacija stručnih seminara u narednom periodu

Molimo vas da se odazovete pozivu i uzmete aktivno učešće u radu Skupštine i organa udruženja, te svojim predlozima unapredite rad našeg Udruženja vaterpolo trenera Srbije.

Sa poštovanjem,
Dejan Jovović
Predsednik Udruženja vaterpolo trenera Srbije