Organi upravljanja

Organi upravljanja Udruženja vaterpolo trenera Srbije

Predsednik: Dejan Jovović,

Potpredsednici: Uroš Stevanović, Dragana Ivković

Upravni odbor:Anto Vasović (predsednik), Dejan Jovović,Dejan Savić, Goran Krstonošić, Slađana Drezgić,

Sekretar: Marko Avramović

Ekspertski tim: Uroš Ganović (pravna pitanja), Đorđe Stefanović(marketing i promocija), Ana Gavrilović (obrazovanje).