Odluka Udruženja vaterpolo trenera Srbije

Share this post on:

Udruženje vaterpolo trenera Srbije na sednici Upravnog odbora, koja je održana u ponedeljak, 17. avgusta 2020. godine, donelo je odluku:

Da se svim vaterpolo trenerima koji treba da overe trenersku dozvolu za rad od 1. septembra 2020. godine prizna predhodne tri godine stručnog usavršavanja u skladu sa članom 11. stav 1 tačka 2 Pravilnika o dozvoli za rad vaterpolo trenera, donetog 3.6.2020. god. od strane UO Vaterpolo sveza Srbije.

Sa napomenom da se svim trenerima koji u ovom periodu nisu ispunili zakonsku normu sa časovima stručnog usavršavanje, omogući pristup internet bazi seminara Udruženja vaterpolo trenera Sribije ili pohađanjem seminara u spostvenoj organizaciji a najkasnije do 31.12.2020. god. nadoknade časove stručnog usavršavanja za protekli period.